Vogelen op Texel

Op geen enkele plek in Nederland kom je als vogelaar beter aan je trekken dan op Texel! Fietsen op Texel betekent voor vogelaars vooral veel afstemmen. Er leven op dit eiland namelijk astronomisch veel vogels. Op een goede dag spot je gemakkelijk meer dan honderd soorten, waaronder de bruine kiekendief, dwergstern en lepelaar. Vooral in de loofbossen hoor je in het voorjaar en de zomer de vele vogelconcerten. Zo’n 30 procent van de Europese populatie broedt in Nederland.

Zo’n twaalf jaar geleden opende Natuurmonumenten een gloednieuw natuurgebied in het noordoosten van Texel: Utopia. Sindsdien zijn er speciaal aangelegde schelpeneilanden als broedgebied ontdekt door meeuwen, plevieren en sterns. De kolonie grote sterns is enorm gegroeid en de grootste kolonie van Nederland. De ontwikkeling van deze natuurparel heeft heel wat jaartjes gekost. Samen met acht andere natuurbeschermingsorganisaties heeft Natuurmonumenten achter de waddendijk een parelsnoer van kleine brakke natuurgebieden aangelegd. Inmiddels rusten, foerageren en broeden er steltlopers, ganzen en eenden.

Een aantal van de beste vogelplekken op Texel:

Ottersaat/kijkhut Dijkmanshuizen
Hier spot je de aalscholver, koekoek, boerenzwaluw, kemphaan, eenden, sterns en plevieren.

Wagejot op de Lancasterdijk
Met de boerenzwaluw, koperwiek, visarend, gele kwikstaart, kluut, visdief en plevieren.

De Bol bij de Krassekeet op de Lancasterdijk
Hier zie je de gele kwikstaart, eenden, ganzen aalscholver, boerenzwaluw en futen kunt zien.

Utopia op de hoek Stuifweg, Lancasterdijk.
Uiteraard! Je vindt er de aalscholver, steltloper, boerenzwaluw en de grote stern.

De slufter aan de Slufterweg/Oorsprongweg
Niet alleen adembenemend, maar je ziet de aalscholver, koperwiek, heggenmus, koekoek, smelleken, strandleeuwerik, velduil, visarend en de kiekendief.

Horsmeertjes
Alleen bereikbaar per fiets of te voet via Molwerk. Je treft er de aalscholver, beflijster, boerenzwaluw, eenden, kleine karekiet, koekoek, koperwiek, reigers, blauwborst, vuurgoudhaan en de visarend.

Terug naar het overzicht

Verblijf in een unieke plek op Texel, midden in de natuur. Ontdek wat de rust met jou doet.

Boek nu